„Inovativan pristup pružanju javnih usluga kroz računarstvo u oblaku“ (“Cloud Approach for Innovation in Public Services” – CLIPS)

Grad Novi Sad je jedan od 12 partnerskih organizacija iz pet evroskih zemalјa (Velika Britanija, Italija, Nemačka, Srbija i Španija), kojima je u okviru Programa CIP Evropske Unije odobreno  finansiranje projekta „Inovativan pristup pružanju javnih usluga kroz računarstvo u oblaku“ (CLIPS – Cloud Approach For Innovation In Public Services). 

Projektom je predviđeno da se urade pilot projekti u svakoj zemlјi učesnici, tj. da se razvije novi pristup pružanju javnih usluga primenom računarstva u oblaku (cloud computing-a) nove tehnologije koja omogućava korisnicima pristup informacijama putem interneta nezavisno od lokacije. Glavna ideja CLIPS-a je da razvije metodologiju i alat koji će u budućnosti omogućiti civilnim korisnicima i drugim zaiteresovanim stranama, da učestvuju u razvoju novih „cloud” javnih usluga.

Kroz isporuku pet pilota u pet gradova: Bremerhaven (DE), Lecce (IT), Novi Sad (RS), Santander (ES) i Stockport (UK), projekat će nastojati da pokaže kako se usluge zasnovane na računarstvu u oblaku mogu koristiti za dobrobit građana, a u cilјu lakšeg percipiranja, koristiće se izmišlјeni scenario porodice koja se seli iz jedne u drugu državu članicu uz tipične složenost koje bi se podrazumevale u takvom slučaju. Uzimajući u obzir administrativne zahteve kao što je prijavlјivanje za komunalije, školovanje, lokalne poreze, socijalnu zaštitu i dr, a sve kroz upotrebu korišćenja infrastrukture koja je zasnovana na oblaku, primarni cilј CLIPS-a će biti da pokaže kako može računarstvo u oblaku da pobolјša efikasnost i pružanje javnih usluga.

Projekat finansira Evropska unija, a vrednost donacije za Grad Novi Sad iznosi 38.700 evra  i 36.200 evra za JKP Informatiku. Planirano vreme za realizaciju projekta je 30 meseci, a realizacija je otpočela u februaru 2014. godine. 

Dodatne informacije o projektu možete naći na http://www.clips-project.eu/