Informacija o lokaciji

Sve informacije su dostupne na sledećem linku:

http://www.euprava.novisad.rs/sr/administrativne-procedure-single-page/34