Subvencije za kupovinu električnog vozila

Rok: 
31. oktobar 2024. godine
Institucija: 
Ministarstvo zaštite životne sredine

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja kupuju vozilo na rate, da bi koristili subvenciju iz člana 4. ove uredbe, dužni su da pre isplate subvencije zaključe ugovor o finansijskom lizingu i isplate iznos u visini od najmanje 15% kupoprodajne cene novog vozila davaocu finansijskog lizinga na ime dela učešća za odobrenje ugovora o finansijskom lizingu vozila.

Opširnije