SMART4ALL

Rok: 
17. januar 2022. godine
Institucija: 
Evropska unija

Finansiraće se 4 predloga koji uključuju transfer tehnologije sa fokusom na prilagođeno niskoenergetskom računarstvu za sajber-fizičke sisteme i Internet stvari. Svaki predlog će biti finansiran u iznosu do 80.000 EUR.

Oblasti finansiranja: digitalizovana poljoprivreda, digitalizovani saobraćaj, digitalizovana životna sredina, itd.

Aplikanti mogu da budu univerziteti ili akademske institucije, mala i srednja preduzeća i malo veće kompanije.

Opširnije