Projekat Bolja energija

Rok: 
25. januar 2023. godine
Institucija: 
USAID

Projekat je usmeren na unapređenje energetske efikasnosti na nivou opština i na povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije. Sarađivaće sa lokalnim javnim i privatnim partnerima i podsticati ih da usvoje nove proizvode ili praksu izrade transparentnih regulatornih okvira, tarifnih metodologija i napređenja rada energetskih kompanija.