Program velikih istraživačkih grantova za edukaciju

Rok: 
12. januar 2023. godine
Institucija: 
Spencer Foundation

Ovaj program podržava istraživačke projekte koji će doprineti unapređenju obrazovanja, sa budžetima od 125.000 do 500.000 USD po projektu koji može da traje od jedne do pet godina.

Opširnije