POZORIŠNI TRG

POZORIŠNI TRG

Grad Novi Sad je tokom 2021. godine izveo radove na realizaciji 1. faze uređenja dela gradskog jezgra Novog Sada, koji su obuhvatili Pozorišni trg, Uspensku ulicu i deo prolaza između Srpskog narodnog pozorišta i TC „Apolo“. Ukupna vrednost radova iznosi 396,5 miliona dinara.

Realizovani su radovi na parternom i hortikulturnom uređenju, rekonstrukciju kompletnih podzemnih instalacija, izgradnju javnog i dekorativnog osvetljenja i postavljanju urbanog mobilijara.

Prostor Pozorišnog trga, kao parterna površina namenjena prvenstveno pešacima, popločana je granitnim pločama u tri diskretno tonirane nijanse. Na prostoru prema Uspenskoj ulici smeštena je ambijentalna celina sa plitkim vodenim ogledalom, fontanom, prostorom za sedenje i žardinjerama sa ukrasnim žbunjem.

Poseban pečat ovom prostoru dala je i „Memorijalna traka“ koja predstavlja uspomenu na nekadašnju malu Jevrejsku ulicu, koja je ovde postojala do 70-godina prošlog veka. Traka je izrađena od korten čelika, širine 40 cm i ukupne dužine oko 160m, koja se ka Bulevaru Mihajla Pupina uzdiže u vidu informativnog stuba.

Na prostoru između SNP i „Apolo“ centra, kao centralni element zadržano je stablo platana oko koga je realizovano novo parterno uređenje i urbana oprema.

U duhu 21. veka po uzoru na velike Evropske gradove gradsko jezgro je upotpunjeno postavljanjem telekomunikacione opreme, koja se odnosi na video nadzor, ozvučenje i digitalnu signalizaciju. Digitalna signalizacija podrazumeva totem sa interakativnom mapom grada, digitalnu tablu isped SNP-a za objavljivanje repertoara pozorišta, uređaj sa LED ekranom za prikaz vremena i datuma na informativnom stubu i dva displeja u sklopu BUS stajališta.

 

U toku je izrada tehničke dokumentacije za uređenje preostalog dela gradskog jezgra Novog Sada, ugovorene vrednosti 22,4 miliona dinara, Programom uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu obezbeđena su sredstva za Uređenje dela Gradskog jezgra – 2.faza u iznosu od 760,5 miliona dinara.