Održani inicijalni sastanci Tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada

14.02.2022.

U periodu od 9. do 11. februara 2022. godine održani su inicijalni sastanci sledećih tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada:

  • Tematske radne grupe za ekonomski razvoj,
  • Tematske radne grupe za društveni razvoj,
  • Tematske radne grupe za urbani razvoj i zaštitu životne sredine, i
  • Tematske radne grupe za dobru upravu.

Na sastanku je pored rukovodilaca tematskih radnih grupa, učestvovala većina članova tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada. Članovim su ovom prilikom učena rešenja o imenovanju, a svi prisutni su detaljnije upoznati sa procedurom izrade Plana razvoja, ulogom tematskih radnih grupa, i narednim korakom u izradi dokumenta – analizom postojećeg stanja.