Obaveštenje o načinu podnošenja zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2024. godini

Rok: 
14. maj 2024. godine
Institucija: 
Ministarstvo zaštite životne sredine

Podsticajna sredstva mogu se tražiti za poslove, odnosno radove i aktivnosti definisane članom 2. Uredbe o merilima i kriterijumima za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2024. godini („Službeni glasnik RS”, broj 16/24).

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalaze nacionalni parkovi i zaštićena područja proglašena aktom Vlade. Lokalna samouprava, koja na svojoj teritoriji ima više zaštićenih područja, u okviru jednog zahteva popunjava pojedinačne tabele za svako zaštićeno područje za koje očekuje podsticajna sredstva.

Podsticajna sredstva se dodeljuju lokalnim samoupravama na osnovu dostavljenih programa i projekata u skladu sa dozvoljenim radovima i aktivnostima definisanih Zakonom o zaštiti prirode i aktom o proglašenju zaštićenog područja.

Opširnije