NOVI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU POVEĆANjA KONKURENTNOSTI KOMPANIJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI VOJVODINE

Rok: 
Novi rok za podnošenje prijave je 9. mart 2015. godine
Institucija: 
VIP Fond

VIP Fond objavljuje novi javni poziv za program koji ima za cilj ima da se ojača prehrambena industrija Vojvodine kroz jačanje domaćih kompanija u ovom sektoru. Reč je o programu na kraju kojeg će odabrane kompanije dobiti izrađene biznis planove, koje će raditi stručni konsultanti, a sa kojima će ove kompanije tražiti strane strateške partnere i investitore.

Pravo na učešće u programu imaju kompanije koje su pozitivno poslovale u 2011,2012 i 2013. godini, koje imaju većinsko domaće vlasništvo, sedište registrovano na teritoriji Vojvodine, te koje nemaju neizmirenih dospelih obaveza prema Republici Srbiji.

Prijave kompanija koje ispunjavaju tražene uslove biće rangirane na osnovu atraktivnosti poslovne ideje, doprinosu razvoja prehrambene industrije Vojvodine, tehničke, pravne i tržišne izvodljivosti, procenjene isplativosti poslovnog poduhvata, potencijala nalaženja strateškog partnera/investitora itd.  

Ovaj „Program povećanja konkurentnosti kompanija u prehrambenoj industriji Vojvodine“ sprovodi Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnju saradnju GIZ i deo je tehničke pomoći ove organizacije namenjene AP Vojvodini.

Molimo Vas da elektronski popunjenu prijavu odštampate i pošaljete na adresu: Fond za podršku investicija u Vojvodini, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Program povećanja konkurentnosti kompanija u prehrambenoj industriji Vojvodine“.

Program povećanja konkurentnosti kompanija u prehrambenoj industriji Vojvodine trajaće od marta do maja meseca 2015. godine, pri čemu Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i VIP Fond zadržavaju pravo promene perioda trajanja programa.

Za više informacija, molimo Vas da se obratite Aleksandri Matić na aleksandra.matic@vip.org.rs, telefon 021/472-32-40.

Prijava za Program i Izjava nalaze se na internet stranici VIP Fonda www.vip.org.rs