Konkursi Garancijskog fonda APV

Rok: 
različiti rokovi tokom 2024. godine
Institucija: 
Garancijski fond APV

Podsticaji Garancijskog fonda APV se odnose na:
-    zemljište
-    mehanizaciju
-    izgradnju objekata
-    kupovinu objekata i građevinskog zemljišta
-    energetsku efikasnost
-    repromaterijal
-    opremu
-    IPARD
-    preduzetnice i početnice u biznisu
-    start ap-e.

Opširnije