Konkursi Garancijskog fonda APV

Rok: 
trajno otvoreni
Institucija: 
Garancijski fond AP Vojvodine

1. Krediti/garancije za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
2. Krediti/garancije za finansiranje nabavke nove i polovne poljoprivredne mehanizacije i opreme
3. Krediti/garancije za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavke prateće opreme
4. Krediti/garancije za kupovinu objekata i građevinskog zemljišta za obavljanje privrednih delatnosti i vršenje medicinskih i vaspitno-obrazovnih usluga
5. Krediti/garancije za energetsku efikasnost
6. Krediti/garancije za finansiranje nabavke repromaterijala u poljoprivredi
7. Krediti/garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove i polovne opreme
8. Krediti/garancije za finansiranje investicija u poljoprivredi u okviru IPARD programa
9. Krediti/garancije za nabavku opreme preduzetnicama, ženama osnivačima malih preduzeća i početnicama u biznisu koji delatnost obavljaju manje od 3 godine
10. Krediti/garancije za finansiranje startap programa radno neaktivnih žena i drugih lica sa teritorije APV

Opširnije