Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za podizanje kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja – promovisanje i unapređenje bezbednosti učenika u osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV u 2023. godini

Rok: 
7. april 2023. godine
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Sredstva su namenjena za:
1.    projekte/programe koji utiču na podizanje znanja i veština kod dece i mladih u vezi sa zaštitom od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, zaštitom od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i drugih oblika rizičnog ponašanja, praktične radionice škole i spoljne zaštitne mreže( učenici, nastavnici, roditelji i članovi spoljne zaštitne mreže);
2.    projekte/programe koji doprinose podizanju znanja i veština kod nastavnika i roditelja u oblasti zaštite dece od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i drugih oblika rizičnog ponašanja, uključujući i projekte razmene primera dobre prakse u oblasti unapređenja bezbednosti učenika (roditelji, nastavnici i spoljna zaštitna mreža);
3.    projekte/programe koji doprinose razvoju i poštovanju rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanju različitosti.

Pravo učestvovanja na konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Opširnije