IZGRADNjA SA IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SPORTSKOG KOMPLEKSA U FUTOGU

IZGRADNjA SA IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SPORTSKOG KOMPLEKSA U FUTOGU

U okviru izgradnje sportskog kompleksa u Futogu, planirana je izgradnja objekta zatvorenog bazena u kojem će se nalaziti olimpijski bazen, dva dečija bazena od kojih je jedan „brčkavac“ za decu, otvoreni sportski tereni (dva košarkaška, dva odbojkaška i dva teniska terena), dečija igrališta i teretane na otvorenom, i prateća infrastruktura neophodna za funkcionisanje samog objekta (vodovodna i kanalizaciona mreža, saobraćajnice, pešačke staze, parkinzi za automobile i autobuse, javno osvetljenje, trafo i dr.).

Radovi teku u skladu sa planiranom dinamikom, a očekivano vreme završetka radova po Ugovoru je 28.11.2023. godine.

Ugovorena vrednost: 1,75 milijardi dinara