Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Naziv postupkaПотврђивање Пројекта препарцелације и парцелације
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Šifra: V-26
Важење: Пројекат препарцелације и парцелације je на снази, док је на снази плански документ на основу ког је израђен и потврђен.
Сврха: Формирање грађевинске парцеле
Рок: 10