Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Rok: 
15. novembar 2022. godine
Institucija: 
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Javni poziv je otvoren za sve projekte koji podržavaju međuopštinsku saradnju kroz uspostavljanje zajedničkih organa, službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija kao i kroz ustupanje pojedinih poslova iz okvira svoje izvorne nadležnosti drugoj jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i statutom, a u cilju efikasnije organizacije rada, unapređenja usluga i kvaliteta života zajednice. Međuopštinsku saradnju, kroz razmenu iskustava, tehničku ili institucionalni podršku i jačanje kapaciteta mogu da uspostave sve one lokalne samouprave koje u njoj pronalaze ekonomski, kulturni, socijalni ili drugi zajednički interes.

Poslovi koji mogu da budu predmet međuopštinske saradnje su svi poslovi jedinica lokalne samouprave iz izvornog i poverenog delokruga.
Jedinice lokalne samouprave mogu konkurisati i dobiti sredstva za jedan ili više projekata kao nosilac ili partner na projektu.
Jedinica lokalne samouprave ne može dobiti sredstva za dva ili više projekta koji imaju iste aktivnosti, ili aktivnosti koje se preklapaju, ili su u koliziji jedna sa drugom.

Opširnije