JAVNI POZIV – PROGRAM RANOG RAZVOJA

Rok: 
31. август 2012.
Institucija: 
Фонд за иновациону делатност

Fond za inovacionu delatnost objavio je nastavak javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program).

 

Cilj programa je da se podstiče stvaranje inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatne „start-up“ ili „spin-off“ kompanije, tako što će se obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga koje poseduju veliki potencijal komercijalizacije.

 

Sredstva za Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

 

Ranije objavljeni rok za podnošenje prijava produžen je do 31. avgusta 2012. godine.

 

Portal za prijavljivanje kao i za sve relevantne informacije u vezi sa javnim pozivom: www.inovacionifond.rs.