Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u APV

Rok: 
1. decembar 2019. godine
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Predlog programa odnosno projekta mogu da podnose jedinice lokalne samouprave, sportski centri (ustanove i javna preduzeća) čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove, vaspitno obrazovne ustanove i visokoškolske ustanove sa teritorije APV.

Izgradnja novog sportskog objekta podrazumeva izgradnju objekta u pogledu izvođenja radova sa pratećom dokumentacijom i dozvolama u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji.

Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u pogledu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji, kao i investiciono održavanje sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat ili predstavlja opremu koja služi obavljanju sportskih aktivnosti u tom sportskom objektu.  

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 19.000.000,00 RSD.

Opširnije