Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2024. godini

Rok: 
22. april 2024. godine
Institucija: 
Ministarstvo zaštite životne sredine

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2024. godini, koji će omogućiti sprečavanje ili otklanjanje štetnih promena u zemljištu i koji za cilj imaju da se očuvaju površine i funkcije zemljišta kao prirodnog resursa i da se spreče ili otklone štetne promene u zemljištu koje mogu da nastanu ili su nastale kao posledica:
1) erozionih procesa;
2) smanjenja sadržaja organske materije u zemljištu;
3) zakišeljavanja (acidifikacija), zaslanjivanja (salinizacija) i alkalizacije zemljišta;
4) sabijanja zemljišta, klizišta i odrona;
5) požara i hemijskih udesa;
6) zagađenja (nastalog usled emisija iz tačkastih i difuznih izvora, hemijskog zagađenja i dr.).

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 50.000.000,00 dinara. Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2024. godini, u cilju sprečavanja ili otklanjanja štetnih promena u zemljištu koje mogu nastati kao posledica erozionih procesa, klizišta, odrona, krčenja šuma, udesa i dr. definisanih zakonom o zaštiti zemljišta i primena mera u cilju očuvanja, sanacije i remedijacije zemljišta.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% troškova snosi korisnik sredstava.

Opširnije