Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje realizacije projekata unapređenja vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta

Rok: 
18. oktobar 2019. godine
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaja

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 15.000.000,00 dinara. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 90% ukupnog iznosa troškova. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 15.000.000,00 dinara. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednom prijavom. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine.

Opširnije