Inovacije za klimatsku otpornost

Rok: 
Prijave se primaju stalno
Institucija: 
Global innovation fund

U Global innovation fund veruju da inovacije tj. svako rešenje koje ima potencijal da reši važan razvojni problem efikasnije nego postojeći pristupi, može da potiče od bilo koga i sa bilo kog mesta. To znači da se prihvataju aplikacije svakog sektora u svakoj razvojnoj državi.

Može se prijaviti bilo koja vrsta organizacije. To uključuje društvena preduzeća, profitne kompanije, neprofitne organizacije, vladine agencije, međunarodne organizacije i istraživačke institucije u bilo kojoj zemlji. Preporučuje se da se individualni inovatori, preduzetnici i istraživači prijavljuju preko pridružene organizacije.

Opširnije