Horizon 2020: Pomoć pri razvoju projekata za inovativne, profitabilne i zajedničke održive investicione šeme i projekte na području obnovljivih izvora energije (H2020-EE-2015-4-PDA)

Rok: 
04.06.2015.
Institucija: 
Evropska komisija

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Energija, Preduzetništvo, Društvo i društvene nauke

Iznosi sredstava: €5.000.000

Aplikanti: tela državne uprave izuzev vlade i ministarstava, jedinice lokalne i regionalne samouprave, mala i srednja preduzeća, velika preduzeća, udruženja, instituti, fakulteti, neformalna udruženja i inicijative, razvojne agencije, preduzetnički inkubatori, klasteri

Opšti cilj konkursa je mobilizacija svih relevantnih interesnih grupa kako bi se stvorila baza investicionih projekata,  razvile studije izvodljivosti, finansirali inženjerski alati, te rešila legalna i birokratska pitanja.

Podrška za pomoć pri razvoju projekata biće pružena javnim i privatnim projektnim promoterima poput javno-privatnih partnerstava za upravljanje infrastrukturom, energetskim uslužnim kompanijama (ESCO),  maloprodajnim lancima, gradovima, malim i srednjim preduzećima, te industriji. Namenjena je finansiranju investicionih šema i projekata u vrednosti između 6 i 50 miliona evra.

Projekti moraju biti profitabilni, inovativni i održivi te uz to imati dodanu vrednost za širenje projekata dobre prakse.

Očekivani rezultat je razvoj verodostojne baze profitabilnih, zajedničkih projekata te finansijskih šema kao i prikaz inovativnih finansijskih rešenja što će sveukupno dovesti do unapređenja poverenja investitora.

Ovaj tip konkursa spada pod koordinaciono-podržavajuće aktivnosti.

Koordinaciono-podržavajuće aktivnosti sastoje se prvenstveno od popratnih mera poput standardizacije, diseminacije, podizanja nivoa svesti te komunikacije, umrežavanja, koordinacije,  podržavanja,  podsticanja dijaloga o politikama, te učenja putem zajedničkih vežbi i studija, uključujući studije za razvoj nove infrastrukture. Takođe, mogu uključiti komplementarne aktivnosti poput strateškog planiranja, umrežavanja i koordinacije između programa u različitim državama.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 5.000.000 evra. Stopa sufinansiranja iznosi 100% od ukupno prihvatljivih projektnih troškova.

Evropska komisija smatra kako će projektni predlozi između 0.5 i 2 miliona evra  moći rešiti prethodno navedene izazove na odgovarajući način. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir projektnih predloga koji traže druge iznose.

Više informacija na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie...