Ekoopština

Rok: 
30. jun 2023. godine
Institucija: 
Ambasada Francuske

Drugi konkurs „Ekoopština“ namenjen je lokalnim samoupravama u Srbiji sa ciljem da se promovišu i nagrade gradovi i opštine koji se na lokalnom nivou bore protiv klimatskih promena i za zaštitu životne sredine kroz konkretne akcije. Namera je da se motivišu lokalne samouprave koje se bae zaštitom životne sredine u oblastima vodoprivrede, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti zgrada i urbane mobilnosti.

Opširnije