Colourful Cooperation

Projekat IPA prekogranične saradnje pod nazivom „Colourful Cooperation“ realizuje se u saradnji sa nosiocem projekta „DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.“  iz Mađarske i  partnerima  „Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület“ iz Mađarske, Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grad Subotica iz Srbije.

Cilj projekta je da se razvije sveobuhvatna kulturna strategija za ceo mađarsko – srpski prekogranični region i okolinu. Tematski prioritet projekta je podsticanje turizma, kulturnog i prirodnog nasleđa. Grad Novi Sad će kroz ovaj projekat podrazumeva veliki broj izložbi, kulturnih programa i kreativnih radionica koje imaju za cilj da pomognu veliki broj pripadnika različitih etničkih zajednica, omoguće razmenu međusobnih kulturnih vrednosti, tradicije, umetničkih ostvarenja i daju podsticaj sveobuhvatnoj kulturi regiona.

Ukupna vrednost donacije za Grad Novi Sad je  308.000 evra. Ukupni trajanje projekta je 36 meseci.