Čista energija i energetska efikasnost za građane - Javni poziv za gradove i opštine JP1/24

Rok: 
29. april 2024. godine
Institucija: 
Ministarstvo rudarstva i energetike

Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ je osmišljen da poveća uštede energije i komfor za građane Republike Srbije, putem dodele bespovratnih sredstava za realizaciju mera energetske sanacije domaćinstvima na teritoriji jedinica lokalnih samouprava i gradskih opština sa kojima Ministarstvo zaključuje ugovor o sufinansiranju Programa energetske sanacije.

Bespovratna sredstva koja će biti dodeljena građanima obezbeđena su u saradnji sa Svetskom Bankom i sa jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, i biće dodeljivana putem javnih poziva koje će raspisati jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.

Po novom javnom pozivu, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine mogu da izdvoje sredstva i za građane iz socijalno ugroženih kategorija, u kom slučaju kofinansiranje je po finansijskom modelu: po 45% Ministarstvo i jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine i 10% socijalno ugroženi građani.

Opširnije