avni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine

Rok: 
12. novembar 2019. godine
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška ženskom preduzetništvu kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u APV. Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge u 2019. Godini.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 25.000.000 RSD.

Pravo učešća imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanim ogrankom na teritoriji APV, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Opširnije