Радници

Основни подаци о поступку
Naziv postupkaПотврђивање урбанистичког пројекта
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Šifra: V-41
Презиме: Урбанистички пројекат важи док је на снази план на основу ког је израђен.
Сврха: Дефинисање услова за изградњу на предметном простору