Informacije o troškovima komunalnih priključaka koji nisu u nadležnosti lokalnih samouprava

Informacije o troškovima komunalnih priključaka koji nisu u nadležnosti nadležnosti lokalne samouprave možete dobiti na sledećim veb sajtovima nadležnih institucija:

http://www.eps-snabdevanje.rs/regulativa/Pages/Tarifni-sistem.aspx

http://www.novisadgas.rs/korisnici/tarifni-sistem/