Informacije o troškovima komunalnih priključaka koji nisu u nadležnosti lokalnih samouprava

Informacije o troškovima komunalnih priključaka koji nisu u nadležnosti lokalne samouprave možete dobiti na sledećim veb sajtovima nadležnih institucija:

http://www.eps.rs/lat/snabdevanje

http://www.novisadgas.rs/korisnici/tarifni-sistem/