Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаОдређивање земљишта за редовну употребу објекта
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Шифра: V-47
Важење: /
Сврха: Формирање грађевинске парцеле за постојећи објекат (обј. у својини, или обј. за који постоји могућност легализације)
Рок: 30 дана од дана комплетирања захтева, односно достављања све потребне документације