Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаИздавање локацијских услова
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Шифра: V-28
Важење: 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима
Сврха: Добијање локацијских услова
Рок: Пет радних дана од прибављања свих потребних услова