Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаИсељење лица које без правног основа користе стан или заједничке просторије
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Шифра: V-43
Важење: /
Сврха: Исељење лица која бесправно користе стамбени или неки други простор
Рок: /