Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаИздавање уверења о конституисању скупштине зграде и избору председника
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Шифра: V-42
Важење: 90 дана
Сврха: Евидентирање и добијање матичног броја у Републичком заводу за статистику и отварања рачуна у банци
Рок: 10 дана