Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаЗахтев за експропријацију
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Шифра: V-49
Важење: /
Сврха: Привођење земљишта урбанистичкој намени
Рок: 30 дана од дана комплетирања захтева, односно достављања све потребне документације